اخبار برگزیده
• گزارش خبری " ابهام در سوسیس کالباس " در مرحله پایانی - 1392/12/7
به گزارش روابط عمومی خبرگزاری مهر، محمود اکرامی فر دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری ها طی نامه ای به رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر از راهیابی یک گزارش خبری دیگر به مرحله پایانی داوری جشنواره دو...

• تقدیر آیت الله اراکی از خبرگزاری مهر - 1392/12/5
به گزارش مهربان، آیت الله اراکی با ارسال لوح تقدیر به رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر خشنودی خود را خدمات خبرگزاری مهر در عرصه اطلاع رسانی و همچنین گسترش فرهنگ وحدت در بیست و هفتمین کنفرانس بین الملل...

• مطلب " مانکن روزی یک میلیون تومان " در مرحله پایانی جشنواره فصلی - 1392/11/23
به گزارش روابط عمومی خبرگزاری مهر، محمود اکرامی فر دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری ها طی نامه ای به رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر از راهیابی یک گزارش خبری دیگر به مرحله پایانی یازدهمین دوره جش...

درباره تندیس مهر

با یاد خداوند علیم و سپاس از او که مهر، عشق، عطوفت و شوق خدمت به خلق  خود را در وجود انسان به ودیعه گذاشت. هنگامه آن است که شکر خدا نمائیم از طریق شایسته، رحمتی واسعه و مجاهدتی صادقانه که این شکر نیز اگر چه سپاس از بنده است لیکن فرجامش حمد خداست.

تندیس مهر بالاترین نشان فرهنگی خبرگزاری مهر که منقش به آیه مبارکه "ن والقلم و ما یسترون" است به افراد تاثیرگذار در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی اهداء میگردد.

تندیس مهر
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24
پس از اجرای طرح تکریم نقد و نقدپذیری با عنوان " جایزه شهید بهشتی " توسط گروه استانهای خبرگزاری مهر تعدادی از مسئولان استانها به عنوان مسئول نقدپذیر انتخاب شدند.
1391/11/24